Skip to content

Online coaching

Progresjon tilbyr online oppfølging av trening, kosthold og livsstilsvaner.

Det første som skjer er et møte mellom deg og din coach. Dette skjer enten via telefon, videosamtale eller fysisk oppmøte på senteret. Her vil du og din coach gå sammen gjennom hva du har gjort frem til nå, hva ønsker og mål for fremtiden er, og bli enige sammen om veien dit.

Videre vil du få et treningsprogram, kostholdsplan og eventuelle andre oppgaver som du skal følge. Du rapporterer fremgangen inn via en digital løsning og coachen vil evaulere hver enkelt treningsøkt. Underveis i oppfølgingen blir det satt delmål som skal oppnåes, og tilpassinger mot det målet i henhold til progresjon og utvikling. Hver uke blir det gjennomført en samtale mellom coach og kunde hvor treninger/planer blir gjennomgått sammen.

Kort oppsummert så får du

  • Personlig tilpasset treningsprogram
  • Kostholdsoppfølging/Kostholdsprogram
  • Oppfølging rundt helse og livsstil
  • Ukentlig evaluering
  • Tilpassing og justering i henhold til progresjon
  • 24 timers svargaranti fra coach

Prisene vil variere i henhold til hvilken coach du velger, og hvilken type hjelp du trenger.

surface-mtnOWv6EGNs-unsplash-web
Online coaching med Progresjon Trening

Ta kontakt med oss for å høre mer!

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.